Üslü Sayılar Konu Anlatımı

0
1
üslü sayılar konu anlatımı
üslü sayılar konu anlatımı

Üslü sayılar konu anlatımı

Üslü sayı nedir?

 

a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere,

ifadesine üslü ifade denir.

k × an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban, n ye üs denir.

B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELİKLERİ

a ¹ 0 ise, a0 = 1 dir.

00 tanımsızdır.

n Î ise, 1n = 1 dir.

(am)n = (an)m = am×n

Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.

Negatif sayıların; çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.

n bir tam sayı ve a sıfırdan farklı bir gerçel (reel) sayı olmak üzere,

a) (–a)2n = a2n ifadesi daima pozitiftir.

b) (–a2n) = –a2n ifadesi daima negatiftir.

c) (–a)2n + 1 = –a2n + 1 ifadesi; a pozitif ise negatif, a negatif ise pozitiftir.

(n + 1) basamaklı sayısı a × 10n ye eşittir.


x, n basamaklı olmak üzere,

C. ÜSLÜ İFADELERDE DÖRT İŞLEM

x × an + y × an – z × an = (x + y – z) × an

am × an = am + n

am × bm = (a × b)m

D. ÜSLÜ DENKLEMLER

a ¹ 0, a ¹ 1, a ¹ –1 olmak üzere,

ax = ay ise x = y dir.

n, 1 den farklı bir tek sayı ve xn = yn ise,

x = y dir.

n, 0 dan farklı bir çift sayı ve xn = yn ise,

x = y veya x = –y dir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here