Matematik Konu anlatımı

5.Sınıf Konular

5
5
5
5
5
5

5

6.Sınıf konular

Geometrik Kavramlar
Doğal Sayılar
Kümeler
İstatistik Ve Grafikler
Tam Sayılar
Açılar
Çokgenler
Benzerlik Ve Eşlik
Dönüşüm Geometrisi
Örüntüler
Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen
Bölünebilme, Ebob Ve Ekok
Cebirsel İfadeler Ve Denklemler
Kesirler
Oran –Orantı
Olasılık
Ondalık Kesirler
Yüzdeler
Uzunlukları Ölçme
Alanı Ölçme
Prizmalar Ve Hacim Ölçme

7.sınıf konular

Tam SayılarGeometrik KonularRasyonel SayılarCebirsel İfadelerDenklemlerÇemberlerOran-OrantıÇokgenlerÇokgenlerin Eşlik Ve BenzerliğiTürk Bayrağıİstatistik Ve GrafiklerRasyonel Sayılarla İşlemlerKoordinat SistemiFaktoriyel Ve PermütasyonOlasılıkDönüşüm GeometrisiÜslü NiceliklerYüzde Ve Faiz HesaplarıDörtgenlerin AlanıÇember Ve DaireSilindir

8.Sınıf Konular

Örüntü ve Süslemeler
Dönüşüm Geometrisi
Tablo ve Grafikler
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Olasılık Çeşitleri
Olay Çeşitleri
Gerçek Sayılar
Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri
Üçgenler
Üçgenlerde Ölçme
Örüntüler ve İlişkiler
Cebirsel İfadeler
Denklemler
Geometrik Cisimler
Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları

9.Sınıf Konular

Kümeler 
Denklem Ve Eşitsizlikler
Fonksiyonlar 
Üçgenler 
Vektörler 
Veri 
Olasılık

10.Sınıf Konular

Sayma
Olasılık
Fonksiyonlarla İşlemler Ve Uygulamaları
Analitik Geometri
Dörtgenler Ve Çokgenler
İkinci Dereceden Denklem Ve Fonksiyonlar
Polinomlar
Çember Ve Daire
Geometrik Cisimler

11.Sınıf Konu Anlatımı

11
1
1
1
1
1

111

12.Sınıf Konu Anlatımı

12
1
21
2